Σχετικά με εμάς...
About us...

In 2011, P. HATZIPANAGI LTD noticed the lack of gluten-free products from the Cypriot market. With absolute trust in Swedish products, due to the meticulous state control of Swedish companies over food, we decided to work with two gluten-free factories, FINAX and SEMPER.

 

Our company's goal is to import high quality certified gluten-free products so you can enjoy them, by winning this way the taste in your life again.

 

In 2017, our website began recording a number of sites on the island, which were willing to offer gluten-free products or food, not only to facilitate Cypriot consumers but also tourists.

 

While we continue to import gluten-free products in 2018, we noticed that there was still a gap in the Cypriot market. The demand for fresh local products without preservatives grew larger.


Towards the end of 2018, with great pride, our team managed to operate the first bakery in Cyprus, offering exclusively gluten-free pastries, eliminating the possibility of cross-contamination.

 

The goal of "Areteos" bakery is to offer you delicious gluten-free pastries, while offering ideal alternatives for other diets as well, in order to meet your needs in the most unique and reliable way.

Από το 2011, η εταιρία Π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ ΛΤΔ διαπίστωσε την έλλειψη προϊόντων χωρίς γλουτένη από τη κυπριακή αγορά. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στα Σουηδικά  προϊόντα  λόγω του σχολαστικού κρατικού ελέγχου στα τρόφιμα αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με δύο εργοστάσια κατασκευής προϊόντων χωρίς γλουτένη, FINAX και SEMPER.

 

Στόχος της εταιρίας μας είναι να εισάγουμε υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα προϊόντα χωρίς γλουτένη για να μπορείτε να τα απολαμβάνετε κερδίζοντας με αυτό τον τρόπο ξανά, τη γεύση στη ζωή σας.

Το 2017, στην ιστοσελίδα μας ξεκίνησε η καταγραφή διάφορων τοποθεσιών στο νησί που διατίθενται να προσφέρουν προϊόντα ή φαγητό χωρίς γλουτένη, όχι μόνο για διευκόλυνση των κύπριων καταναλωτών, αλλά και των τουριστών. 

Ενώ το 2018 συνεχίζουμε να εισάγουμε προϊόντα χωρίς γλουτένη, παρατηρήσαμε πως στην κυπριακή αγορά εξακολουθούσε να υπάρχει ένα κενό. Η ζήτηση για φρέσκα ντόπια προϊόντα χωρίς συντηρητικά, γινόταν όλο και μεγαλύτερη. 


Προς το τέλος του 2018, με μεγάλη περηφάνεια η ομάδα μας κατόρθωσε να λειτουργήσει το πρώτο αρτοποιείο στη Κύπρο, που να προσφέρει αποκλειστικά αρτοσκευάσματα ελεύθερα γλουτένης, εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες επιμόλυνσης.  

Στόχος του αρτοποιείου "Areteos" είναι να σας προσφέρει ξεχωριστά αρτοσκευάσματα χωρίς γλουτένη και παράλληλα να είναι ιδανικά και για άλλες δίαιτες, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σας με τον πιο μοναδικό και αξιόπιστο τρόπο.