Frequently asked questions / Συχνές Ερωτήσεις

מתי תחודש חבילת הגלישה


חידוש החבילה יבוצע עד שני ימי עסקים מיום התשלום
האם ניתן לחדש חבילות גלישה גם במערכות מולטימדיה ברכבים אחרים שברשותי


הצעה זו מיועדת ללקוחות אשר ברכבם מותקן כרטיס סים וחבילת גלישה שהותקנו על ידי חברת גיל-קאר. במידה וברכבך חבילת גלישה וסים שהותקנו ע"י גיל-קאר, ניתן לחדש את החבילה. לא יתאפשר חידוש חבילה ללקוחות שברכבם לא מותקן כרטיס סים שסופק על ידי גיל-קאר.
האם אוכל לבטל את החבילה או לקבל זיכוי במידה והרכב לא יהיה ברשותי


לא ניתן לבטל/ להקפיא/ לקבל זיכוי בגין חבילת גלישה שחודשה במידה והרכב נמכר/נגנב/עבר תאונה או שאינו בחזקת מזמין חידוש החבילה מכל סיבה שהיא
איך אוכל לדעת האם ברכבי ישנו סים וחבילת גלישה של גיל-קאר


במידה ונישלחה אליך הודעת מסרון (SMS) עם ססמה וקישור לדף זה ברכבך מתקנת חבילת גלישה שהותקנה על ידי גיל-קאר. לבירור נוסף ניתן לפנות באמצעות הצ'אט באתר החברה